วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย "โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก ธปท" (เพื่อผู้ประสบอุทกภัย)

      

ไม่ว่าจะซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์ หรือกู้เงินซ่อมแซมบ้าน เฉพาะ 1 ล้านบาทแรก (กรณีมีผู้กู้ร่วมรับสิทธิ์เพิ่มท่านละ 1 ล้านบาท) รับดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปีนาน 5 ปี* ธนาคารกสิกรไทยให้เพิ่ม ดอกเบี้ยพิเศษอีก 0% 6 เดือน**  เฉพาะกู้ซื้อหรือรีไฟแนนซ์บ้าน วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท

* หมายเหตุ 1 เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบธุรกิจ หรือการค้าของตน ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดปี พ.ศ. 2554  ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน 2. ดอกเบี้ยดังกล่าวคิดเฉพาะวงเงิน 1 ล้านบาทแรก/ราย 3.
เฉพาะผู้ที่ยื่นกู้ตั้งแต่ 10 มี.ค. 55 - 30 ธ.ค. 56 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจัดสรรจากโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2554 (ธปท. Soft Loan) จะหมด
** 1. ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน สำหรับวงเงินสินเชื่อที่เกินกว่า 1 ล้านบาท และต้องยื่นกู้ภายใน 30 เมษายน 2555 2. อัตราดอกเบี้ยวงเงินสินเชื่อที่เกินกว่า 1 ล้านบาทแรกจะเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยทั่วไปหรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษของโครงการหมู่บ้านที่เป็นพันธมิตรของธนาคารฯ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

-  เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
-  ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.khomesmilesclub.com/
-  ระยะเวลาเข้าร่วมรายการ 10 มี.ค. 55 - 30 ธ.ค. 56ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น